ZENEOVI – SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ

Zeneovi

„Mindenkinek az a zene tetszik a legjobban, amelyhez gyermekkorában hozzászokott. A korán fejlesztett jó ízlés nehezen rontható el később. Ezért ügyeljünk az első benyomásra, mert az egész életünkre kihathat.” (Kodály Zoltán)

Zeneóvodai csoportjaink működését iskolánkban a „Zeneszeretők Kiskunhalasért” alapítvány segítségével tudjuk megvalósítani 3 éve. Ez a foglalkozás kiegészíti az óvodai zenei nevelést, új tapasztalatokat, további örömforrást kínál.

3 és 6 év közötti gyermekekkel foglalkozunk. Nagy öröm számunkra, hogy egyre nagyobb az érdeklődés iskolánk zeneovis csoportjaira. Ebben a tanévünkben 54 zeneóvodásunk kezdte meg zenei tanulmányait. Három pedagógusunk, jelenleg 5 csoportban foglalkozik a kis növendékeinkkel.

A zeneóvoda célja, hogy a kisgyermek kedvet kapjon az éneklésre, zenélésre szakképzett zenetanárok segítségével. Ismerkedjen hangszerekkel, a zenei alapfogalmakkal, játékokkal, alakuljon, formálódjon zenei ízlése.

Miért válasszuk a zeneóvodát gyermekünk fejlődéséhez?

• A zene nemcsak harmóniát, ritmust alakít ki az életünkben, hanem rajta keresztül rengeteg olyan szokáshoz, információhoz, helyes légzéshasználathoz, mozgáshoz vezet, amely nélkül nemcsak a tanulás, de az élet sem elképzelhető.

• A gyerekdalok vidámak, pozitív töltésűek, így ezek éneklésével, játékával érzelemvilágunk is érzékenyebb, izgalmasabb, színesebb lesz.

• A zene hallgatásával kiegyensúlyozottabbá válunk, a zene stressz, feszültségoldó.

• A zene kiegyenlíti a két agyfélteke differenciáltságát, mindkét féltekét erősítjük, hiszen tudjuk,

hogy az agy bizonyos részei hét éves korra már teljesen

kialakulnak, elsősorban főleg azok, amelyek az IQ fejlesztéséért felelősek.

Célunk a 3 éve elindított Zeneóvodai csoportjaink folyamatos működése, bővítése, majd a növendékek iskolánkba való beiratkozása, tanulóink zeneszeretetének megtartása.

 

 

Szolfézs előképző:

Betöltött 6 éves kortól a gyerekek elkezdhetik zeneiskolai tanulmányaikat.

A szolfézs zenei előképző évfolyam megalapozza azokat az elméleti ismereteket, melyek

birtokában a hangszeres tanulás hatékonyabb, elmélyültebb lehet.
Az általános iskolai órák után heti 2×45 percben a korosztályuknak megfelelő játékos
módszerekkel sajátíthatják el a gyerekek:
– az zenei írás-olvasás alapjait,
– a hangszertanuláshoz szükséges zenei alapismereteket,
– a vonalrendszerben való zenei tájékozódás alapjait,
– az értő zenehallgatást.
Megtapasztalhatják:
– az együtt éneklés, együtt muzsikálás örömét,
– a szereplések izgalmát, örömét,
– az élő zenehallgatás varázsát.

Célunk: a zene megszerettetése, örömteli művelése a magyar és európai gyermekdalok,
népdalok, mondókák, játékok segítségével.
Az előképzőben eltöltött 1-2 év alatt a tanulók megismerkedhetnek a különféle hangszerekkel,
s idő közben az is kiderül, hogy alkatilag mely hangszer áll hozzájuk a legközelebb.
Bevezető hangszerként az életkori sajátosságokat figyelembe véve a furulya vagy zongora
tantárgy választását javasoljuk.

 

 

Megszakítás